سرگیجه


سرگیجه، اصطلاحی است که برای توصیف طیف وسیعی از احساسات به کار می رود، از جمله احساس ضعف و گیجی یا ناپایداری.
علائم سرگیجه:
_حس کاذب حرکت یا چرخش (گیجی)
_احساس ضعف یا احساس سبک سری
_از دست دادن تعادل
_احساس شناوری یا بی قراری
علل سرگیجه:
سرگیجه دلایل احتمالی بسیاری دارد، از جمله اختلال گوش داخلی، بیماری حرکتی و اثرات دارویی. گاهی اوقات ناشی از مشکلات سلامتی اساسی مانند گردش ضعیف، عفونت و یا جراحت است.
مشخص شدن بیماری مینیره با سرگیجه های طولانی:
این بیماری شامل تجمع بیش از حد مایع در گوش داخلی شما است. با سرگیجه ناگهانی که تا چند ساعت طول می کشد، مشخص می شود.
هم چنین ممکن است سرگيجه ناشي از عفونت گوش مياني منجر به دست دادن شنوایی و احساس خالی بودن یا شلوغی در گوش (بر اثر پارگي پرده گوش ناشي از عفونت) شود
______
Dr. Mohsen Rajati Haghi, MD
Otologist, Neurotologist, Full Professor
Baran bld, Aref 5, Ahmadabad Ave., Mashhad, iran
0098-5138473541
0098-9156011229
______
Follow us on Instagram: @drrajatihaghi