دکتر رجعتی حقی
آدرس پیج ایسنتاگرام دکتر رجعتی:
www.instagram.com/drrajatihaghi


دکتـر مـحـسن رجـعـتی حـقی متولد شهر تهران، فارغ التحصیل دبیرستان ابـن یمیـن مشــهـد و پذیرفته شده با رتبه ممتاز در کنکور سراسری در دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشـهد می باشند.
ایـشان دوره دستـیاری گوش، گلو و بینی را نیز به مدت چهار سال در دانشگاه مشـهـد گـذرانـدنـد. سپـــــس تحـصیـلات تکـمـیلـی (فلـوشـیپ) در رشـتـه اتولوژی – نـرواتــولــوژی (جراحـی های گوش و قاعده جمجـمه) را در دانـشــــگاه علـــوم پزشکی تهران در بیمارستـان امیر اعلم با موفقیت به اتمام رساندند.
دکتر رجعتی از سال 1385 به عنوان عضو هیئت علمی در گروه گوش، حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در بیمارستان قائم (عج) مشغول به کار شدند و در حال حاضر استاد تمام دانشگاه هستند. ایشان مسئولیت های اجرایی متعددی داشته اند و هم اکنون مدیریت گروه گوش، حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و ریاست بخش گوش، حلق و بینی بیمارستان دانشگاهی قائم را عهده دار هستند.
دکتر رجعتـی یکی از جراحان فعـــال تیـــم کاشت حلزون مرکز خراسان هستند. این مرکــــز با بیش از 2000 جراحـی کاشت حلــزون یکــی از مــراکز پیشرو در دنیا میباشد که افراد زیادی از خدمات آن بهره مند شدند.
شرکت و سخنرانی در کنگره های علمی در سراســـر دنیــــا، انتشــار ده ها مقـله علمـی در نشریـات تخصصـی داخلـی و خارجی، مشارکت فعـــال در برگــزاری کنگره های بین المللـی در مشهد و کشور از نکات درخشان زندگی کاری و حرفه ای ایشـان میباشد.
ایشان بـا آمــار بیش از 5000 جراحی گوش شامل بیماری های عفونی، تومورها، مشکلات عصب فاسیال، مشـکلات شنــوایی، کاشت حلـزون و ...، در بخــــش هـای دولتــی و خصوصی مشغـول بــه کار هستند.
• • • • • •

Dr. Mohsen Rajati Haghi, MD
Otologist, Neurotologist, Full Professor
Baran bld, Aref 5, Ahmadabad Ave., Mashhad, Iran
0098-5138473541
0098-9156011229
• • • • • •

Follow us on Instagram: @drrajatihaghi