پیرگوشیپیرگوشی چیست؟
‎پیرگوشی یا کاهش شنوایی با افزایش سن شایع بوده و اغلب سالمندان با این مشکل دسته و پنجه نرم می کنند.اما دلایل اصلی پیر گوشی چه بوده و آیا راه درمانی دارد؟ پیرگوشی یا همان افت شنوایی مرتبط با سن (و یا presbycusis) از دست دادن تدریجی شنوایی در هر دو گوش است، این یک مشکل رایج مربوط به پیری است یکی از 3 بزرگسال بالای 65 سال، دارای افت شنوایی است. به علت تتدریجی بودن این افت، برخی از مردم در ابتدا از تغییرات آگاه نیستند. فرد مبتلا اغلب توانایی شنیدن صداهای بلند را دارد، مثل؛ زنگ تلفن یا صدای زنگ درب. ولی توانایی شنیدن صداهای ضعیفتر، معمولا زودتر دچار نقصان میگردد. ‎چه چیزی باعث پیرگوشی یا افت شنوایی مرتبط با سن می شود ‎ممکن است علل زیادی برای از دست دادن شنوایی مرتبط با سن وجود داشته باشد؛ بهرحال گوش و سیستم شنوایی هم مثل سایر اعضای بدن متاثر از گذر زمان هستند.
روند پیرگوشی ناشی از تغییرات ذیل است:
- ‎تغییرات گوش داخلی (شایع ترین)
- ‎تغییر در مسیرهای عصبی به مغز
- ‎از دست دادن سلول های ظریف مویی و (گیرنده های حسی در گوش داخلی)
اما برخی عوامل در طول عمر فرد با تاثیر روی سیستم شنوایی میتوانند روند فوق را تسریع کنند، که در ذیل به آنها اشاره شده:
. ارث
. بیماری های مزمن مثل دیابت
. برخی داروها
. اصوات بلندتر از معمول
. عفونتهای گوش
‎علائم کاهش شنوایی و پیرگوشی چیست
‎موارد شایع ترین نشانه های کاهش شنوایی مربوط به سن در زیر است:
‎شنیدن صدا به طور نامفهوم
‎تشخیص صدای "س" و و "ت" دشوار است.
‎درک مکالمات دشوار است، به ویژه هنگامی که صدای پس زمینه وجود دارد .
‎صدای مردان راحت تر از زنان شنیده میشود.
‎بعضی از صداها به نظر می رسد بیش از حد بلند و آزار دهنده است.
‎وزوز گوش (زنگ در گوش) ممکن است در یک یا هر دو گوش رخ دهد.
‎علائم کاهش شنوایی مرتبط با سن ممکن
‎است با سایر شرایط یا مشکلات پزشکی شبیه باشد.همیشه برای ارائه تشخیص به پزشک خود مراجعه کنید.
درمان: بهترین درمان شناخته شده فعلی، استفاده از سمعک است. تصمیم برای این درمان، بستگی به میزان افت شنوایی و شرایط فرد به لحاظ فعالیتهای شغلی و اجتماعی گرفته میشود. در موارد خاص، اگر میزان افت شنوایی زیاد شود کاشت حلزون هم بعنوان یک گزینه مطرح است که نیازمند بررسیهای دقیقتر میباشد.
• • • • • •
Dr. Mohsen Rajati Haghi, MD
Otologist, Neurotologist, Full Professor
Baran bld, Aref 5, Ahmadabad Ave., Mashhad, iran
0098-5138473541
0098-9156011229
• • • • • •