بیماری منییر


درباره بیماری منيير:
منییر بیماری است که با سرگیجه، وزوز گوش و کم شنوایی پیشرونده تشخیص داده می‌شود.
اکنون، برخی از روش‌های درمانی می‌توانند به کاهش شدت سرگیجه بیمار کمک کنند، اما متأسفانه میزان پاسخ وزوز و کاهش شنوایی بدرمان نامشخص است و در بیماران مختلف متفاوت است.
بیماری منییر ناشی از اختلال در گوش داخلی است و بدلیل افزایش فشار در مایعات این بخش از گوش واقع میشود. علت دقیق بیماری منیر مشخص نیست.
حملات سرگیجه می‌توانند از چند دقیقه تا چند ساعت طول بکشند و فاصله حملات هم بسیار متغیر است.
درمان:
تغییر سبک زندگی
محدودیت در مصرف نمک از توصیه‌های اولیه در درمان این بیماری است.
به نظر می‌رسد بین سیگار کشیدن و وزوز گوش ارتباط وجود دارد،
بنابراین ترک سیگار ممکن است به کاهش علائم و عوارض بیماری کمک کند.
بین بیماری منییر، استرس و اضطراب ارتباط وجود دارد.
با این حال، مشخص نیست که آیا استرس و اضطراب باعث ایجاد علائم می‌شوند یا اینکه بیماری منییر منجر به استرس و اضطراب می‌شود.
برخی از مطالعات نشان می‌دهند که کنترل استرس و اضطراب می‌تواند به کاهش شدت علائم کمک کند.
در صورت تداوم علایم تجویز داروهای ضدسرگیجه توسط پزشک متخصص صورت میگیرد.
در نهایت تزریقات داخل گوش و روش های جراحي هم در این بیماری مؤثر است. که مطالب مربوط به روش های درمانی بیماری منییر را در دکمه های «تزریق داخل گوش» و «جراحی بیماری منییر» می توانید مطالعه بفرمائید.
______
Dr. Mohsen Rajati Haghi, MD
Otologist, Neurotologist, Full Professor
Baran bld, Aref 5, Ahmadabad Ave., Mashhad, iran
0098-5138473541
0098-9156011229
______
Follow us on Instagram: @drrajatihaghi