جراحی برای درمان بیماری منییر


روش های جراحي و توضيحات دكتر رجعتي در خصوص عمل جراحی براي درمان بیماری منییر.
براي كسب اطلاعات بيشتر در خصوص این بيماري، دکمه بیماری منییر را کلیک بفرمائيد.
______
Dr. Mohsen Rajati Haghi, MD
Otologist, Neurotologist, Full Professor
Baran bld, Aref 5, Ahmadabad Ave., Mashhad, iran
0098-5138473541
0098-9156011229
______
Follow us on Instagram: @drrajatihaghi