عفونت گوش میانی


توضیحات دکتر رجعتی در خصوص عوارض و علائم عفونت مزمن گوش مياني را در کلیپ ملاحظه بفرمائید.
______
Dr. Mohsen Rajati Haghi, MD
Otologist, Neurotologist, Full Professor
Baran bld, Aref 5, Ahmadabad Ave., Mashhad, iran
0098-5138473541
0098-9156011229
______
Follow us on Instagram: @drrajatihaghi