کم شنوایی ناگهانی

کری ناگهانی

بیماری کم شنوایی ناگهانی:
یک بیماری غیر معمول است که در آن کاهش شنوایی به طور ناگهانی در طول 72 ساعت ایجاد می شود.
این کم شنوایی معمولا یکطرفه است، اما میتواند دوطرفه و هر درجه شدتی هم باشد.
علائم:
علاوه بر کاهش شنوایی، از جمله علائم آن میتواند وزوز و یک احساس فشار یا کیپی در گوش ها باشد، سرگیجه ممکن است که وجود داشته باشد یا نباشد.
سبب شناسی:
عواملی که سبب کم شنوایی حسی عصبی می شوند ممکن است سبب کم شنوایی ناگهانی نیز باشند. اگرچه بیشتر، علت آن نامشخص است.
تشخیص و درمان:
ارزیابی ادیومتریک و درمان باید سریعا انجام شود، و باید به عنوان وضعیت اورژانسی در مشکلات گوشی در نظر گرفته شود. رد کردن سایر دلایل کاهش شنوایی با مطالعات آزمایشگاهی و تصویر برداری مناسب مثل MRI باید صورت پذیرد که بسیار مهم است. درمان ترکیبی شامل داروهای خوراکی و گاه تزریق دارو به داخل گوش معمولا انجام میشود.
برخی از این مشکلات به وجود آمده خود به خود حل می شوند و برخی دیگر ممکن است نیاز به درمانهای خاص یا حتی جراحی باشند.
______
Dr. Mohsen Rajati Haghi, MD
Otologist, Neurotologist, Full Professor
Baran bld, Aref 5, Ahmadabad Ave., Mashhad, iran
0098-5138473541
0098-9156011229
______
Follow us on Instagram: @drrajatihaghi