بیماری اتواسکلروز


کلمه اتواسکلروز از ریشه یونانی گرفته شده و از اتو به معنای گوش و اسکلروز به معنای سخت شدن غیر طبیعی بافت بدن آمده است. این حالت در اثر رشد بافتهای غیرطبیعی در اطراف استخوانچه های گوش میانی ایجاد می شود که منجر به عدم حرکت استخوان رکابی می گردد. استخوان رکابی باید آزادانه حرکت کند تا گوش به درستی کار کند و خوب بشنویم.
علایم‌ شایع‌
• کاهش‌ شنوایی‌ تدریجی‌ و پیشرونده‌
• وزوز گوش‌
• شنوایی‌ بهتر در محیط‌های‌ شلوغ‌ نسبت‌ به‌ محیط‌های‌ ساکت‌
عوارض بيماري از بیماری اتواسکلروز:
افت شنوایی شدید بيمار‌ در عرض‌ 15-10 سال‌. در صورت‌ عدم‌ درمان‌ هرچه‌ بیمار جوانتر باشد، سرعت‌ کاهش‌ شنوایی‌ بیشتر خواهد بود.
درچه شرایطی باید به پزشک مراجعه نمود؟
• اگر شما یا یکی‌ از اعضا خانواده‌تان دارای‌ علایم‌ اتواسکلروز باشید.‌
درمان اتواسكلروز:
اگر كاهش شنوائي خفيف است، متخصص گوش و حلق و بيني توصيه به ادامه پيگيري و استفاده از سمعك جهت تقويت صداي رسيده به گوش مي كند.
فلورايد سديم گاه میتواند پيشرفت بيماري را آهسته تر كند و ممكن است توسط برخی پزشکان تجويز شود.
در اغلب موارد، جراحي استاپدكتومي یا استاپدوتومی (خارج کردن استخوانچه غیر متحرک رکابی و جایگزین کردن آن با پروتز)، موثرترين روش برگرداندن شنوائي است. معمولا با احتمال بالای ۹۰٪ این جراحی در بهبود شنوایی مؤثر است.

نتایج بهبود شنوایی بعد از عمل استاپدکتومی:
 

______
Dr. Mohsen Rajati Haghi, MD
Otologist, Neurotologist, Full Professor
Baran bld, Aref 5, Ahmadabad Ave., Mashhad, iran
0098-5138473541
0098-9156011229
______
Follow us on Instagram: @drrajatihaghi