مراقبت های بعد از جراحی استاپدکتومی

مراقبت های پس از عمل

● پس از خارج شدن از اتاق عمل تا 4-6 ساعت نباید از راه دهان چیزي خورده شود ولی پس از آن، در زمانی که اثر داروهاي بیهوشی کاملاً رفع شده باشد (یعنی بیمار به خوبی بتواند به سوالات پاسخ دهد) مصرف مایعات بلامانع است. سرگیجه، تهوع و استفراغ ممکن است در روز عمل واقع شود ولی اکثر این حالات صبح روز بعد مرتفع می شوند.
● معمولاً صبح روز بعد بیمار قابل ترخیص است (مگر با صلاحدید پزشک).
● برداشت پانسمـــــان گوش معمولاً 7-3 روز پس از عمــــل انجام می شود؛ مکان و زمان دقیق مراجعه مجدد خود را از پزشکتان بپرسید.
● در این فاصله اگر دچار سرگیجه و تهوع استفراغ شده اید با شماره موبایلی که بـه شما داده شده تماس بگیــــــرید (پیامک ارسال کنید) و یـا به اورژانس بیمــــارستان قائم (عج) مراجعه نمایید.
● ممکن است اختلال چشایی در یک طرف زبان تا مدتی پس از عمــــل وجود داشته باشد.
ویزیت اول پس از عمل معمولاً حدود 7-3 روز بعد از جراحی خواهد بود که طی آن پانسمان برداشته می شود. بخیه ها معمولا پس از ده روز از جراحی کشیده میشوند. پس از برداشت پانسمان ممکن است کمی ترشحات آغشته به خون از گوش خارج شود که نگران کننده نیست ولی اگر این ترشحات زیاد باشد باید به پزشک مراجعه کنید.
ویزیت دوم پس از عمل معمولاً یک الی سه ماه پس از ویزیت اول می باشد. در این مدت باید جلوي ورود آب به مجراي گوش گرفته شود، بدین ترتیب که در موقع استحمام با پنبه آغشته به وازلین یا پماد تتراسیکلین دهانه مجراي گوش را ببندید.
● توجه نمایید که استفاده از پنبه فقط در زمان استحمام است و در سایر اوقات باید گوش باز باشد، جریان هوا به بهبود زخم و جلوگیري از عفونت کمک می کند. حفاظت در برابر ورود آب را تا زمانیکه پزشک توصیه میکند باید ادامه دهید.

توصیه مهم!

بهتر است ویزیت هاي بعد از عمل توسط خود دکتر رجعتی انجام شود (مخصوصا ویزیت دوم اهمیت بیشتری دارد)، ولی مراجعات مکرر براي بیماران عزیزي که در سایر شهرها و کشورها زندگی میکنند ممکن است مشکل باشد، در این موارد توصیه اکید آنست که در زمان هاي فوق حتما به متخصص گوش، حلق و بینی مراجعه کنند.
● ● ● ● ● ● ●
Dr. Mohsen Rajati Haghi, MD
Otologist, Neurotologist, Full Professor
Baran bld, Aref 5, Ahmadabad Ave., Mashhad, iran
0098-5138473541
0098-9156011229
● ● ● ● ● ● ●
Follow us on Instagram: @drrajatihaghi