اتوپلاستی یا جراحی گوش برجسته


اتوپلاستی یا جراحی گوش برجسته:
اتوپلاستی، نوعی جراحی گوش است که شکل غیرعادی یا نقایص موجود در گوش خارجی (لاله گوش) را تصحیح نموده و ظاهری زیباتر به گوش میدهد.
عموما جراحی زیبایی گوش در کودکان بعد از 5 سالگی و با تصمیم والدین انجام می‌شود. البته در بالغین هم به فراوانی انجام میشود.
اتوپلاستی با انجام مراقبت‌های مناسب پس از درمان، جراحی بسیار ایمن و رضایت بخشی خواهد بود که خطرات و عوارض اندکی به همراه خواهد داشت.
اتوپلاستی معمولا دائمی است و تا وقتی که مراقبت‌های بعد از عمل در دوره نقاهت را به خوبی انجام دهید، دلیلی برای بازگشت گوش به حالت قبلی اش وجود ندارد.

مراحل انجام اتوپلاستی یا جراحی زیبایی گوش برجسته


• • • • • •
Dr. Mohsen Rajati Haghi, MD
Otologist, Neurotologist, Full Professor
Baran bld, Aref 5, Ahmadabad Ave., Mashhad, iran
0098-5138473541
0098-9156011229
• • • • • •
Follow us on Instagram: @drrajatihaghi